Nyereményjáték

 

A nyeremény 2016.május 11-én átadásra került!
“Verpeléten íjászom kb. fél éve, hobbi szinten.
Rendszeresen vásárolok a Hunor Íjász Boltban, meg vagyok elégedve az üzlettel. A nyereményjátékról értesülve meglepődtem, hogy egyáltalán van ilyen – mindeddig nem találkoztam hasonlóval.
A nyereményemnek nagyon örülök, és bár eddig kizárólag tradicionális íjat használtam, ezentúl csigás íjjal is fogok lőni!
Üdvözlettel: Kriston-Kőműves Zita”

nyer 1

————————————————————————

————————————————————————

A sorsolás megtörtént…. GRATULÁLOK A NYERTESNEK!

LAP11

ÍJ lappal 11   

————————————————————-

————————————————————-

fcsgzv

—————————————————————————————————–

—————————————————————————————————–

F E L C S I G Á Z V A
–  NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT –

 

Román Péter egyéni vállalkozó (székhely: 3300 Eger, II.Rákóczi Ferenc út 39-41/b. adószám:66824590-1-30, nyilvántartási szám:39598696) (továbbiakban: Szervező) „FELCSIGÁZVA” elnevezéssel nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervez.

 

  1. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a Szervező által üzemeltetett Hunor Íjász Boltban (3300 Eger, II.Rákóczi Ferenc út 39-41/b), vagy annak Íjász Outlet elnevezésű webáruházában (www.ijaszoutlet.hu) a Nyereményjáték időtartama alatt 1, azaz egy vásárlás alatt 10.000.- Ft, azaz tízezer forint összeg fölött vásárolnak, és kitöltik, majd lezárva a Szervezőnek átadják a Nyereményjáték regisztrációs Adatlapját (későbbiekben: Adatlap. Az Adatlap leírása a jelen Nyereményjáték-szabályzat 4.a/1) pontjában található). A Szervező webáruházaiban a fent megjelölt összeg levásárlása esetén a vásárolt termékek mellé a Szervező mellékeli az Adatlapot, melyet a vásárló a kitöltés után, postai úton juttathat vissza a Szervezőnek. A nyereménysorsoláson kizárólag érvényesen kitöltött Adatlappal lehet részt venni. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos (későbbi Nyertes) hozzájárul nevének valamint a nyereményátadáson készült képnek a Szervező általi közléséhez. A sorsoláson minden regisztráló részt vesz függetlenül attól, hogy mikor csatlakozott a Nyereményjátékhoz. A Nyereményt a Nyertes kizárólag személyesen jogosult átvenni, személyazonossága egyidejű igazolása mellett.

 

  1. A Nyereményjátékban kizárólag a Nyereményjáték kezdésének időpontjában 18 évét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos)

 

  1. A Nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjáték 2015.12.01-én 10.00 órától 2016.05.06-án 17.00 óráig tart.

 

  1. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

4.a) Nyereményjátékban való részvétel feltételei

Minden Játékos kizárólag saját nevében játszhat az 1. pontban foglalt feltételek szerint.  A Nyereményjáték során, a nyerési esélyének növelése érdekében ugyanazon Játékos több alkalommal is játszhat, azzal a feltétellel, hogy egyazon napon csak 1, azaz egy Adatlap adható le ugyanazon adatokkal.

Kizárólag akkor érvényes a Nyereményjátékban való részvétel, amennyiben a Játékos a fenti feltételek mindegyikének megfelel.

A Nyereményjáték-szabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni a Nyereményjátékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére.

Kizártak tekinthetőek továbbá a Nyereményjátékból azok a Játékosok, akik nem a Szervező által a jelen Nyereményjáték-szabályzat 3. pontjában megjelölt időtartam alatt teljesítik az 1. pontban írt feltételeket.

4.a/1) Adatlap

A Nyereményjátékban minden Játékos leadja a lezárt állapotú Adatlapját a Szervezőnek, ezzel a Játékos jogot szerez a Nyereményjátékban való részvételre. A Szervező az Adatlap lezárása előtt meggyőződik annak valóságtartalmáról, ehhez kérheti a Játékost, hogy hitelt érdemlően, érvényes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) igazolja az általa megadott adatok valódiságát. A Szervező a leadott Adatlapot hitelesíti oly módon, hogy ellátja kézjegyével és vállalkozása bélyegzőjével.

Az Adatlapon az alábbi adatokat kell kötelező jelleggel kitölteni: név, lánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail-cím, dátum. A Játékosnak aláírásával kell igazolnia az általa megadott adatok hitelességét.  Az Adatlapon a Játékosnak nyilatkoznia kell, hogy jelen Nyereményjáték-szabályzatot elolvasta, megértette, és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, és mindezt aláírásával igazolja.

Az Adatlapot a Szervező csak abban az esetben fogadja el, ha az teljes egészében, a valóságnak megfelelő adatokkal van kitöltve. A hiányos, nem valós adatokat tartalmazó, alá nem írt, a Szervező által nem hitelesített Adatlapot a Szervezőnek jogában áll visszautasítani, ebben az esetben a Játékos nem vesz részt a Nyereményjátékban.

A postai úton visszaküldött Adatlapot a Szervező csak abban az esetben fogadja el, ha az Adatlap mellé a Játékos csatolja a személyazonosságát hitelesen bizonyító érvényes fényképes igazolványa (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) másolatát. Ennek hiányában a Szervező a beérkező Adatlapot nem köteles elfogadni, ebben az esetben a Játékos nem vesz részt a Nyereményjátékban.

A Nyereményjáték teljes időtartama alatt a Játékosok csak és kizárólag a jelen Nyereményjáték-szabályzat 1., és 4.a) pontjaiban leírt módokon juthatnak Adatlaphoz. Az egyéb más módon szerzett Adatlapokat a Szervező nem hitelesíti, így azok a Nyereményjátékban nem vesznek részt.

4.b) Sorsolás

A nyeremény kisorsolása a Szervező által történik oly módon, hogy az előzetesen leadott és lezárt Adatlapokból személyesen 1, azaz egy darabot véletlenszerűen kiválaszt. A kihúzott Adatlap a Nyertes.

A sorsolás 2, azaz kettő tanú jelenlétében történik. A sorsolásról írásos jegyzőkönyv készül.

A sorsolás helye: Hunor Íjász Bolt (3300 Eger, II.Rákóczi Ferenc út 39-41/b)

A sorsolás ideje: 2016.05.09., 10óra 30perc

A Szervező legfeljebb 2, azaz kettő alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló email címen és/vagy telefonszámon értesíteni a Nyertest a sorsolás napjától számítva 15, azaz tizenöt munkanapon belül, 10:00 és 17:00 óra között. Amennyiben a Nyertes a Szervező értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3, azaz három napon belül nem reagál, úgy az a Nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére, és a Szervező jogosult Pótsorsolást eszközölni, és a Pótnyertest kisorsolni.

4.c) Nyeremény

1db Mission Menace II. csigás íj (továbbiakban: Nyeremény)

Az íj eredeti, gyári csomagolású, vadonatúj, egyéves garanciával (a garancia feltételei a garancialevélen találhatók).

4.d) Pótnyertes – Pótsorsolás

A Szervező 1, azaz egy Pótnyertest sorsol ki, ha a Nyertes nem felel meg jelen játékszabály követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Nyereményjátékból ki kell zárni, vagy az általa megadott elérhetőségeken a 4.b) pontban írtak szerint nem elérhető vagy nem jelentkezik. Ebben az esetben a Pótnyertes válik jogosulttá a Nyereményre.

A Pótnyertest a jelen Játékszabályzat 4.b) pontjában meghatározott módon, pótsorsolás keretén belül sorsolja ki a Szervező.

A pótsorsolás helye: Hunor Íjász Bolt (3300 Eger, II.Rákóczi Ferenc út 39-41/b)

A pótsorsolás ideje: 2016.05.31., 10óra 30perc

Mivel a jelen Nyereményjáték-szabályzat 4.a) pontjában meghatározott feltételek szerint egy játékos több alkalommal is adhat le Adatlapot, így előfordulhat, hogy a pótsorsoláson kisorsolt Pótnyertes és a Nyertes személye azonos lesz. Ebben az esetben a Szervező a pótsorsoláskor egy újabb Adatlapot sorsol ki, mindaddig, míg a Pótnyertes és a Nyertes személye nem lesz azonos.

A Szervező legfeljebb 2, azaz kettő alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló email címen és/vagy telefonszámon értesíteni a Pótnyertest a sorsolás napjától számítva 15, azaz tizenöt munkanapon belül, 10:00 és 17:00 óra között. Amennyiben a Pótnyertes a Szervező értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3, azaz három napon belül nem reagál, úgy az a Pótnyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére. Ebben az esetben a Szervező további sorsolást nem eszközöl, és a Nyeremény a Szervező birtokában marad.

4.e) A megnyert Nyeremény nem váltható át készpénzre.

4.f) Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok:

A Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti e-mailben és/vagy telefonon a Nyertest.

A Nyeremény kizárólag személyesen vehető át a személyazonosság (érvényes személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) egyidejű, hitelt érdemlő igazolása mellett. Az átadás/átvétel időpontjáról a Szervező és a Nyertes e-mailben és/vagy telefonon a sorsolást követően egyeztet. Az átadás/átvétel helye a Hunor Íjász Bolt (3300 Eger, II.Rákóczi Ferenc út 39-41/b).

A Nyeremény átvételének feltétele az is, hogy a Nyertes/Pótnyertes hozzá járuljon a nyeremény átadásánál történő, őt és a Nyereményt ábrázoló fotó készítéséhez, melyet a Szervező jogosult közzétenni weboldalán, illetve promóciós céllal különféle internetes közösségi oldalakon és/vagy egyéb médiákban. Amennyiben ezt a Nyertes/Pótnyertes megtagadja, úgy a Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény átadásának megtagadására.

A Nyertes/Pótnyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a Nyertes/Pótnyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Nyertesre/Pótnyertesre nézve jogvesztő. Ha a Nyertes/Pótnyertes cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gondnokával együtt jogosult.

A Szervező a Nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes/Pótnyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti.

A Nyeremény átadását/átvételét a Szervező és a Nyertes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazolja, illetve ismeri el.

 

  1. A Játékkal kapcsolatos információk

5.a) Hirdetések

A Nyereményjáték hirdetései a Szervező által üzemeltetetett kereskedelmi egységben, és annak internetes felületein, az alábbi helyeken lesznek megtalálhatók:

– Hunor Íjász Boltban (3300 Eger, II.Rákóczi Ferenc út 39-41/b)

– a Hunor Íjász Bolt weboldalán (www.hunorijasz.webnode.hu)

– a Hunor Íjász Bolt Facebook oldalán

– az Íjász Outlet webáruház weboldalán (www.ijaszoutlet.hu)

5.b) A Nyereményjáték-szabályzat elérhetőségei

A Nyereményjáték jelen Nyereményjáték-szabályzata a Szervező által üzemeltetett kereskedelmi egységben, és azok internetes felületein, az alábbi helyeken lesznek megtalálhatók a Nyereményjáték teljes időtartama alatt:

– a Hunor Íjász Bolt weboldalán (www.hunorijasz.webnode.hu/felcsigazva-nyeremenyjatek/)

– az Íjász Outlet webáruház weboldalán (www.ijaszoutlet.hu/nyeremenyjatek/ )

– a Hunor Íjász Boltban (3300 Eger, II.Rákóczi Ferenc út 39-41/b.)

További információk kérhetők a Hunor Íjász Bolt nyitvatartási idejében (hétfőtől péntekig: 10.00 – 17.00), személyesen, telefonon vagy e-mailben az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Cím: 3300 Eger, II.Rákóczi Ferenc út 39-41/b, telefon: 06-30-303-8420, e-mail: hunorijaszbolt@gmail.com

 

  1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Játékos regisztrálásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Nyereményjáték-szabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint a regisztrálással egyidejűleg kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:

a/ adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozatáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából felhasználhassa.*

*Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény, a 1992. évi LXVI. törvény (a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról); valamint a 1995. évi CXIX. törvény (a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)); alapján a jelen Nyereményjáték-szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel során, a regisztrálással megadott hozzájárulás alapján.

b/ a nyertes játékosok adatait, nevüket, fotójukat és lakcímüket – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

c/ a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a Szervező.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését a Szervező bármely elérhetőségén, ebben az esetben azonban tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból kizárásra kerül. Ezt a Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjáték során átadott adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

A Szervező kijelenti, hogy a Nyertesen kívül minden egyes a Nyereményjátékban részt vevő Adatlapot a Nyeremény átadását követő 2, azaz kettő napon belül megsemmisít, így az azokon lévő adatokat a későbbiekben semmilyen célra nem használja föl.

 

  1. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

– a Szervező, valamint a Ptk. 8:1 § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói,

– egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

  1. További információ

A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Nyereményjáték-szabályzatban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes/Pótnyertes.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási és/vagy fogalmazási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

 

 

Román Péter egyéni vállalkozó

Szervező

FIGYELEM!

Az Íjász Outlet Íjászüzlet felhívja kedves látogatói figyelmét, hogy honlapja közbiztonságra különösen veszélyes sporteszközöket, íjakat, íjászati kiegészítőket és késeket illetve azok képeit, leírásait is tartalmazza! Amennyiben ön szakmai célú látogató, úgy lépjen be, miután elolvasta ezt a figyelmeztetést! Oldalaink csak és kizárólag szakmai célú információkat tartalmaznak. Minden egyéb esetben felkérjük, hagyja el oldalunkat! Amennyiben belép honlapunkra Ön kijelenti, hogy szakmai célú látogató, és a lapon található információkra, adatokra szakmai célból van szüksége!

Figyelem! Íjakat és késeket csak személyes átvétellel tudunk értékesíteni.

Ezek megvásárlásához mindenképpen be kell fáradnia üzletünkbe, és ott tudja átvenni ezeket a termékeket!